ພາກວິຊາ 9. ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ

ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ

Coming soon ...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National University of Laos , Faculty of Letters ( Dongdok Campus ); P.O Box: 7322
Telephone : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; Fax: ( +856-21 ) 740277 ; E-mail: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ