ພາກວິຊາ 2. ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ

ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1996, ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ ໄດ້ຂຶ້ນ​ສັງ​ກັດກັບ ຄະນະພາສາ ວັນນະຄະດີ ແລະ ມະນຸດສາດ. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ປີ 2000, ຄະນະພາສາ ວັນນະຄະດີ ແລະ ມະນຸດສາດ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຄະນະ ຄື : ຄະນະອັກສອນສາດ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ. ພາກວິຊາພາສາຝະລັ່ງ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນ ​ສັງ​ກັດກັບ ຄະນະອັກສອນສາດ ​ມາຈົນເຖີງປັດຈຸບັນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ); ຕູ້ ປ.ນ: 7322
ໂທລະສັບ : ( +856-21 ) 740276, 740277 ; ໂທລະສານ: ( +856-21 ) 740277 ; ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ